Фирма  ИЗОСОФ-ООД е създадена през 1991 г. в София и е на пазара повече 25 години.

Специализирани сме в две направления:

  • Изолационни работи в строителството
  • Вътрешни и външни ремонтни и довършителни работи на сгради и съоражения.

За изминалите 25 години имаме изпълнени множество високоотговорни обекти с отлично качество и изпълнени гаранционни срокове.

  • Разполагаме с висококвалифицирани специалисти и работници,
  • Използваме материали с доказано качество от утвърдени доставчици и съвременно оборудване,
  • Притежаваме  собствен транспорт.

За тези 25 години Фирмата е изпълнила голям брой  обекти с високо качество и голяма отговорност.

Представяме Ви някои от тях за последните години:

2002 г. Натура Вита ООД гр. София Саморазливна подова настилка “Даупол” Цех за охлюви-Ботевград
2002 г. ТУГИ  ООД гр. София Ремонт на хидроизолация на Виетнамско посолство
2002 г. ДЕМО – България АД Топло и хидроизолация на покриви Текстилна фабрика – Перник
2002 г. ИПОМА  АД  гр. София Хидроизолация на покрив Завод ИПОМА
2002 г. Техникум по съобщенията гр.София Строително монтажни работи Техникум по съобщенията
2002 г. ЕТ “МИРАЛ” А. Гаманова гр. София Хидроизолация на покрив ЦДГ 183 кв. Слатина
2002 г. ИКХТ/Институт по Криотехнология/ Хидроизолация на покрив ИКХТ гр. София
2002 г. Интерхотел Грандхотел – гр. Соия Хидроизолация на покрив РАДИСЪН  САС
2002 г. ТУГИ  ООД гр. София Минерални мазилки и сухо строителство Сграда в ж.к. Младост
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на резервоари Текстилна фабрика – Перник
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на резервоари Текстилна фабрика – Перник
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на резервоари Текстилна фабрика – Перник
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на ПП резервоар Текстилна фабрика – Перник
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация и хим. защита на резервоари Текстилна фабрика – Перник
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на резервоари Текстилна фабрика – Перник
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на резервоари Текстилна фабрика – Перник
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на прилежащи сгради Текстилна фабрика – Перник
2003 г. СТИЛМЕТ – АД гр. София Хидроизолация на покрив Покрив складово хале
2003 г. АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ-АД гр.Разград Хидроизолация на резервоари Резервоари за отпадни води
2003 г. ВОЛФ – 96  ООД  гр. София Изолация по стени и подове на произв. хале Хале за складиране на сол
2003 г. ВОЛФ – 96  ООД  гр. София Изолация на покрив на производств. хале Хале за складиране на сол
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на резервоари Текстилна фабрика – Перник
2003 г. МИК СТРОЙ  ООД гр. София Хидроизолация на хладилни камери Цех за риба гр. Варна
2003 г. Почивен комплекс РМ ЕООД -Бухово Строително монтажни работи Почивен комплекс  -Бухово
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на резервоари Текстилна фабрика – Перник
2003 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на резервоари Текстилна фабрика – Перник
2004 г. ДЕМО – България АД Топлоизолация на метални тръби Текстилна фабрика – Перник
2004 г. ТУГИ  ООД гр. София Саморазливна подова настилка “Даупол” Югоплод гр. Хасково
2004 г. ЕТ “Агроиндустриал” гр. София Хидроизолация на покрив Стол N 20 – Златовръх 4
2004 г. ВАЛОН  ЕООД гр. София Хидроизолация на покрив Бл. 8 Студентски град
2004 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на покрив Текстилна фабрика – Перник
2004 г. ДЕМО – България АД Хидроизолация на покрив Текстилна фабрика – Перник
2004 г. Леярска фабрика ООД гр. София Хидроизолация на покрив Леярски цех с. Стряма
2004 г. ТУГИ  ООД гр. София Саморазливна подова настилка “Даупол” Цех на ф. Солид
2004 г. Община КОТЕЛ СМР за укрепване на брегове на река с. Нейково
2002 г. МБАЛ “Александровска” ЕАД Хидроизолация на покрив ЦКДПБ  в  МБАЛ
2004 г. АДИС  ЕООД  Саморазливна подова настилка “Даупол” гр. Симитли
2005 г. МБАЛ “Александровска” ЕАД Ремонт на приземен етаж Клиника по Дерматология в МБАЛ
2005 г. ИПСО – СТИЛ  ООД Саморазливна подова настилка “Даупол” НЕСТЛЕ – БЪЛГАРИЯ АД
2005 г. ВОЛФ – 96  ООД  гр. София Изолация на покрив на производств. хале База  Бояна
2005 г. ТУГИ  ООД гр. София Ремонт на трафопост Летище – София
2005 г. Община СИЛИСТРА Ремонтно възстановителни работи Склад в с. Калипетрово
2005 г. ОРГТЕХНИКА-АД гр. Силистра Хидроизолация на покрив Инструментален цех
2005 г. МАРИВА 5  ООД  гр. София Хидроизолация на покрив Монетен двор
2005 г. ВОЛФ – 96  ООД  гр. София Изолация на покрив на производств. хале База  Горубляне
2005 г. ОРГТЕХНИКА-АД гр. Силистра Хидроизолация на покрив Цех печатни платки
2005 г. Община СИЛИСТРА Хидроизолация на покриви Учебни заведения
2005 г. СМАРТА-СЪРВИЗ  ЕООД Хидроизолация на покрив Автосервиз
2005 г. ЕТ  – Огнян Радев гр. София Хидроизолация на покрив ж.к. Лозенец гр. София
2005 г. ЕТ  – Огнян Радев гр. София Хидроизолация на покрив ж.к. Лозенец гр. София
2005 г. ТУГИ  ООД гр. София Хидроизолация на покрив ВЕЦ – Симеоново
2006 г. СИ ЕЛ  2003  ООД  гр. София Хидроизолация на покрив жил. сгр. Бриз Север гр.София
2006 г. САРИС  ООД  гр. Пловдив Хидроизолация на покрив Михаил дизайн – етап 2
2006 г. БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ АД Реконструкция на съществ. Хале Автосервиз
2006 г. ЕТАП – АДРЕС  АД Изграждане на ограда Гараж  Малашевци
2006 г. АУТО ИТАЛИЯ  ЕАД Строително ремонтни работи Автосалон и бензиностанция
2006 г. ВОЛФ – 96  ООД  гр. София Топло и хидроизолация на покрив Бензиностанция ВОЛФ
2007 г. Хотел “СУН” гр. София Строително ремонтни работи Хотел “СУН” гр. София
2007 г. СИ ЕЛ  2003  ООД  гр. София Топлоизолации жил. сгр. Бриз Запад гр.София
2007 г. РФ – Компани ООД гр.София Хидроизолация на покрив Покрв Глас студио гр. Перник
2007 г. ГЛАС СТУДИО ООД гр. София Строително ремонтни работи Производствено хале гр.Перник
2007 г. МАЯК – М ООД гр. Бургас Хидроизолация на покрив Склаова база кв.Военна рампа Сф.
2007 г. КОЗМОС ТЕКСТИЛ ЕООД гр. София Хидроизолация на покрив Цех за дрехи гр.Перник
2007 г. ИДЕЯ ЛУКС  ООД  гр. София Топло и хидроизолация на покриви жил. сграда кв.Подуяне гр. София
2008 г. ПРОЕКТ 2002 ЕООД гр.София/ФПИ/ Строително ремонтни работи FPI,s Hill Tower Buziness Center Сф.
2008 г. САЛВЕЛИНОС РЕЯ ФИШ КД гр.София Хидроизолационни и строителнорем. работи Администрат. Сграда гр. Доспат
2008 г. АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ-АД гр.Разград Саморазливна подова настилка “Даупол” “Склад за течни захари”иПомпено
2008 г. ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ АД Строително ремонтни работи База бояна
2009 г. МИКРОИНВЕСТ ООД гр. София Строително ремонтни работи Офис сграда гр. София
2009 г. БИЛД-3 ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр.София Строително ремонтни работи жил.сграда ул.Бълг. Морава гр.Сф.
2009 г. БАН-Институт по Ботаника гр.София Ремонт ха покрив бл.23 ул.Акд. Г. Бончев гр. София
2010 г. НИПРОРУДА ИНЖЕНЕРИНГ АД Строително ремонтни работи База КИРОВ – Люлин
2011 г. БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ АД Строително ремонтни работи Автосервиз
2011 г. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Хидроизолация на покрив Институт по електроника
2011 г. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Хидроизолация на покрив ИИОЗ -БАН ул. Московска 13А
2011 г. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Хидроизолационни и строителнорем. работи Сграда на БАН ул. Сердика
2011 г. Дом на учените – БАН Хидроизолация на покрив Сграда на БАН ул. Шипч. проход
2011 г. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Хидроизолация на покрив Бл. 17 в НК-1 на БАН
2012 г. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Строително ремонтни работи БАН -Централно управление
2012 г. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Строително ремонтни работи Сграда на БАН ул. 15 ноември 1
2012 г. ПАЗАРИ ЮГ ЕАД гр. София Строително момтажни работи Пазар “Иван Вазов”
2012 г. ПАЗАРИ ЮГ ЕАД гр. София Строително момтажни работи по ВиК Пазар “Иван Вазов”
2012 г. ПАЗАРИ ЮГ ЕАД гр. София Строително момтажни работи Пазар “Иван Вазов”
2012 г. СЖС БЪЛГАРИЯ  ЕООД Сухо строителство и довършителни работи Два етажа офиси в МЕГАПАРК
2012 г. АПИС – ХРИСТОВИЧ  ЕООД гр.София Хидроизолация на покрив Администр. сграда ул.Постоянство
2013 г. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Сухо строителство и довършителни работи  Учебни помещения в Център за обучение НК-1
2013 г. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Сухо строителство и довършителни работи Дом на учения БАН-НК-1
2014 г. АиТи ДИ Груп ЕООД гр. София Хидроизолация на покрив ЦНСТ Берковица
2015 г. „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД гр. София Вертикална планировка НСК „ДИАНА“ гр. София
2015 г. „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД гр. София Ремонт на покрив НСБ „Спартак“ гр. Созопол
2015 г. „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД гр. София Хидроизолационни работи и ремонт на пътеходите Национален стадион „Васил Левски“ гр. София
2015 г. АиТи ДИ Груп ЕООД гр. София Хидроизолация на вертикали Рибарица
2015 г. ДОМ НА УЧЕНИТЕ – БАН гр. София Ремонт на покрив гр. София
2016 г. МАЯК М АД гр. Бургас Ремонт на покрив гр. София
2016 г. КРЕАЛ -21-ЕООД гр.София Саниране на покрив кв.Меден рудник Гр. Бургас
2017 г. ДОМ НА УЧЕНИТЕ – БАН гр. София Хидроизолация на тераси Гр. София
2017 г. МАЯК М АД гр. Бургас Ремонт на водосточни тръби Склад Военна рампа Гр. София