ИЗОСОФ ООД

Управител: Андрей Кръстев

Адрес: гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 68, ет. 3, ап. 5

Телефон: 0888 56 36 44, 0886 57 57 45

E-mail: izosof_ood@abv.bg
izosof.ood@gmail.com