Избор на хидроизолация на покрив

Част 1 Хидроизолирането на покрива е една от най-важните стъпки в грижата за дома. За щастие, в днешно време имаме ...
Повече информация

Хидроизолираща боя

ЧАСТ 3 Това е поставянето на асфалтни и полимерни слоеве, бои и емулсии върху повърхността на покрива. Хидроизолирането с боя ...
Повече информация

Хидроизолация на слоеве

ЧАСТ 2 Според състава на материала на замазката тя се дели на: асфалтно-полимерни замазки; полимерни замазки; асфалтно-гумени замазки. Според начина ...
Повече информация

Избор на хидроизолация на покрив

ЧАСТ 1 Хидроизолирането на покрива е една от най-важните стъпки в грижата за дома. За щастие, в днешно време имаме ...
Повече информация